18 Ocak 2020

DEĞER Mİ SÖYLE

  • PDF
Bir dahaki yazıda seçim sonuçlarını değerlendiriyor olacağız. Seçim öncesi son günleri geçiriyoruz. İyi düşünüp karar vermemiz gerekiyor ki bu seçim demokratik laik cumhuriyetimizin faşizmle sınavıdır.
Muktedir, tek adamlığın verdiği baskıcı güçle ülkenin tüm hücrelerini ele geçirmeyi düşünüyor. Böylelikle önünde irili ufaklı hiçbir engel tanımayacaktır. Tüm istemleri ve görüşleri harfiyle yerine getirilecek, hiçbir tartışmaya ön verilmeyecektir. İki dudağı arasına sıkıştırılmış bir ülkenin dayanılmaz ezikliğini yaşamak zorunda kalacağız. Oysaki yarım yamalak da olsa yürütmeye çalıştığımız demokrasimizde gelecek için tasarımlarda bulunabiliyorduk.
Millet İttifakı diye adlandırılan birlik ise parlamenter sistemin işleyişini durmaksızın devam ettirebilmek için muktedirin karşısında durarak örnek bir davranış sergilemektedirler. Bu duruşun arkasında, yanında olup desteklemek bir yurttaşlık görevidir. 
Denilecek ki diğer ittifakı desteklemek aynı şey değil midir? Aynı şey midir milletin meclisini işlevsiz hale getirip cumhuriyetin tüm kazanımlarını yok saymak!? Aynı şey midir halkın seçtiği meclisten bakan çıkaramamak!? Aynı şey midir seçilen başkanın inisiyatifiyle kurulan hükümetin bakanlarını kabullenmek zorunda bırakılmak!?
Millet İttifakının ülkemize verdiği bir söz var ki parlamenter sistemi tekrar etkinleştirip gerçek anlamda demokrasi sözü vermesidir. Buna katılmamak olası mıdır? Bir yanda yasama ve yürütme yetkisini meclise tanıma anlayışı diğer yanda ise yürütmeyi tek adama teslim etme yanlışı…
Neden bu kadar istekli ki muktedir? Neden, niçin bu hırs, bu ihtiras? Seçmenlerinin profiline göre yol tutarak çoğunluğu sağlamış, dağarcığı oldukça kısıtlı bir başkanlık heveslisinin ülkenin geleceğiyle oynamaya hiç mi hiç hakkı yoktur.
Partili, partisiz, yanlı, yansız herkesin dikkatlice düşünüp karar vermesi gerekiyor. Bu ülke tek adamlıkla yönetilemeyecek kadar büyük ve kültürel çeşitliliğe sahiptir. Heveslinin kültürel çeşitliliğe bakış açısı ise aşikârdır. 
Kişisel hırsları için muktedirin peşinden giden mürekkep yalamışların herkesten daha fazla düşünmesi gerekiyor. Değer mi hiç?
 
trafik cezası öde kredi kartı ile fatura öde online fatura ödeme fatura öde