17 Şubat 2020

ALO PAKET!

  • PDF
Paket, içinde herhangi bir şey bulunan elde taşınabilecek büyüklükteki nesnedir. İlaç, yiyecek gibi şeylerin bir kutuya konularak kullanıma hazır duruma getirilmesidir. Son yıllarda ekonomik programlarada konu edilmeye başlanmıştır. Gelişmiş ülkeler ekonomik paketleri toplum yararına ve halkının mutluluğu için düzenlerken, ülkemizde ekonomik paketler cebimize el atmak, mutlu azınlığın ihtiyaçlarını gidermek için sürekli dar gelirli ve orta ölçekli kesimlerden daha çok almak için açılmaktadır.
 
Yöneticilerin beceriksizliği, aşırı müsrifi, kayırmacılığı, göz yumulan ve kılcal damarlara kadar işlemiş yolsuzlukların bedelini açtıkları paketlerle ödüyoruz. Onlar boş paketleri açıyorlar halkımızda sürekli dolduruyor. Sonra da “şu ay şundan iyi olacak, gelecek daha iyi olacak” masalları okuyup bizi kandırıyorlar. Halkın da paketinize koyacak bir şeyi kalmadı artık. Bu müsriflerle, bu liyakatsiz kadrolarla, bu yolsuzlukluk söylentileriyle ve daha da önemlisi bu adaletsizliklerle sürekli paket açıp, şu ay şundan iyi olacak teraneleriyle on iki ayları dinler olduk!
 
Her saat dünya tefecilerine 2.073.644 (iki milyon yetmiş üç bin altı yüz kırk dört) dolar faiz ödüyor muyuz? Çarpın yirmi dörtle, günlük ödediğimiz faizi hesaplayın. Borcun milli gelire oranı tarihimizde ilk defa yüzde 61.9 gibi yüksek oranlara çıkmış. Çok zengin ülkeymişiz gibi dokuz kat zırhlı arabaların alımını ve yapılan sarayları itibar deyip geçiştiremezsiniz. Ülkemiz çok ciddi krizlerle, vatandaşlarımız da ekonomik sıkıntılarla boğuşmaktadır. Sonra da bunları paket adı altında vatandaşlara yedirmeye çalışıyorsunuz... Bu sürdürelebilir durum olmaktan öteye bataklığın çamurunun ve sivrisineğin yaratacağı sıtmanın habercisidir... Çare, sürekli zam yapmak değil, üretmektir.
 
Özellikle el değiştirerek muhalefetin kazandığı belediyelerdeki geçmişin yolsuzlukları, siyasi kayırmalar, ihale oyunları insanları canından bezdirmiş ve bu kadar kara vicdanlı nasıl olunur düşüncesine sevk etmiştir.
 
Paket, kutu, ambalaj, makyaj işlerini çok iyi yaptıklarından şüphemiz yok işte birkaç örneği;
-uyduruk davalarla ordumuzun nitelikli insan gücünü,
-her sektörde üretimi,
-ithal ürünlerden dolayı tarımda çiftçiyi,
-TÜİK aracılığıyla gerçek enflasyonu,
-özelleşen hastanelerle sağlığı,
-milli sıfatından arındırdıkları eğitim ile gelecek nesilleri,
-dindar nesil yetiştirme uğruna ahlakı,
-KatarlılaraTank Palet fabrikasını,
-kutulardan nasiplenenlerden birini büyükelçi olarak,
- İstanbul’da suyu bulandırmak için sabunu,
-kemiği dillendirmeye başladıklarına göre kendilerinde hiç olmayan siyasi nezaketi de,
paketlediler.
 
Yetmedi Fatsa ve çevresini yok etme pahasına maden uğruna küresel şirketlere paket olarak sunduktan sonra, Haydarpaşa Garı ile Sirkeciyi de yandaşlara paketleme ihalesi açtılar.
 
Vay be yönetici gibi değilde “Alo Paket” servisi gibi çalışıyorlar...!
trafik cezası öde kredi kartı ile fatura öde online fatura ödeme fatura öde